đánh giá
“Trước đây, mình không tự tin mỗi khi cười bởi răng mình vàng và mình hở lợi khi cười lớn. Từ khi làm răng xong mình tự tin hơn hẳn, thích cười hẳn, Mọi thứ với mình đều trở lên hạnh phúc hơn cảm ơn DuTi Smile vì sự thay đổi này. ”